Beeldcoaching  Bekend als – School Video Interactie Begeleiding- is een vorm van begeleiding op school,waarbij de videocamera als hulpmiddel wordt ingezet. Ik maak opnamen en bespreek de beelden met wie gecoacht wordt én wie betrokken zijn. Dat werkt: beeldtaal spréékt!   Eén vraag verwoordt de kern van beeldcoaching: ‘Hoe haal je het beste in jezelf -en elkaar- naar boven?’  Ik zet beeldcoaching in drie scenario’s in:

  • Gericht op de leerkracht. Beeldcoaching maakt het handelen en de lichaamstaal van de leerkracht zichtbaar aan hemzelf. Dat confronteert en is een ‘eye-opener’. Zo helpt het hem om de interactie, het klassenmanagement en zijn didactiek in zijn groep te optimaliseren. Naast beeldcoaching kan ik ook twee andere vormen van coaching inzetten: ‘didactisch coachen en feedback geven’ en ‘synchroon coachen’. Door het gebruik van een ‘oortje’ geef ik de leerkracht dan al doende praktische tips.

 

  • P1000753Gericht op het team. Beeldcoaching met het team ( intervisie) is een perfecte vorm van coaching, wanneer een team werkt aan een gemeenschappelijk onderwijsinhoudelijk thema. Het laat zien welke processen de uiteindelijke besluitvorming kunnen beïnvloeden- en helpt die zichtbaar te maken.Zo blijven die samenwerking én de besluitvorming in het team helder en open. Denkt u bijvoorbeeld aan: – het invoeren ‘Project 1 Zorgroute’ ; – de implementatie van ‘HGW en OGW’; – de implementatie van Passend Onderwijs; – de invoering van nieuwe methoden; – een lees, spelling- of rekenverbetertraject.

Een suggestie? Met een film maakt u de zorg, die u uw leerlingen biedt, prachtig zichtbaar aan ouders of externe betrokkenen.

  • Gericht op het kind. Beeldcoaching met het kind ‘in de hoofdrol’ heeft een tweeledig doel. Ik maak het gedrag van de leerling zichtbaar aan hemzelf en praat daar met hem over. ‘Kijk naar jezelf. Wat doe je? Wat gebeurt er dan?   Zo maak ik hem bewust van zijn gedrag- van oorzaak en gevolg. Dat helpt:  bewustwording is de eerste stap op weg naar verbetering.Ook zijn leerkracht ziet deze beelden. Zij helpen hem om zich te focussen op het gedrag van dit kind. Zo wordt probleemgedrag helder, zo ontstaat ruimte voor een oplossing.