!cid_image001_jpg@01D01096Op basisschool De Griffel werd mij de mogelijkheid geboden om het beeld coaching traject van Evelien Baaiman te volgen. Ik stond hier direct voor open, omdat ik al langere tijd op zoek was naar een juiste manier om leiding te geven aan mijn groep. Tijdens het traject is er aandacht besteed aan het leiding nemen op groepsniveau en aan mijn interactieve en communicatievaardigheden met de leerlingen. Door de beelden terug te kijken en na te bespreken met Evelien werd voor mij de noodzaak van het ontwikkelen van deze aandachtsgebieden veel duidelijker. Tegelijkertijd gaven de onderdelen die al wel goed gingen mij meer zelfvertrouwen.
De begeleiding van Evelien heb ik als positief ervaren, haar aanwijzingen zijn helder en de sfeer van de begeleiding is respectvol. Beeld coaching heeft mij inzicht gegeven in mijn valkuilen en mij handreikingen geboden om de voor mij noodzakelijke vaardigheden te verbeteren. Tegenwoordig sta ik met meer zelfvertrouwen en plezier voor de klas.