02_De_KameleonDe directie van RKBS De Kameleon

 

Terugblik op traject VIB schooljaar 2010-2011
“De startvraag vanuit onze kant was; ‘optimaliseren van het klassenmanagement’ om zodoende beter tegemoet te komen aan de individuele behoeften van leerlingen.

 

Aanvankelijk stond het team er overwegend positief in, de meeste collega’s waren bereid zichzelf open te stellen voor ‘het traject met de video’.

 

Je hebt niet alleen het woord veiligheid naar het team benoemd, maar het team ook veiligheid gegeven door elke bijeenkomst stil te staan bij aspecten die veiligheid bevorderen (blijf open, eerlijk en nieuwsgierig naar elkaar en laat alle oordelen, meningen en adviezen achterwege). Deze veilige basis heeft ervoor gezorgd dat de collega’s vrij konden praten en zich kwetsbaar durfden op te stellen. Jij hebt dit als begeleider vanaf de start tot aan het einde professioneel aangepakt.

 

Je hebt maatwerk geleverd en hierdoor is niet alleen de persoonlijke- of schoolontwikkeling verder uitgebouwd, maar zeker ook de passie van veel collega’s. Het samen praten, kijken, delen, uitwisselen gaf veel voldoening en inspireerde! Inhoudelijk met elkaar praten over het onderwijs, datgene waar het uiteindelijk echt om draait deed de ogen van velen weer twinkelen.

 

Het mooiste compliment aan jou is dan ook dat het team zelf graag voortzetting van dit traject wenst!

 

Marlou en Linda”

 

Teamcoaching door Evelien Baaiman

 


Referenties van leerkrachten van RKBS De Kameleon

“Het doorlopen van het VIB traject dit jaar was voor mij erg leerzaam.
Het heeft mij een gevoel gegeven met een sneltreinvaart een ontwikkeling door te hebben gemaakt aangaande zelfstandig werken en een stap te zetten richting passend onderwijs.
Door de gerichte begeleiding, die ik kreeg, kon ik met duidelijke tips aan de slag. Als je ziet dat het goed werkt in je groep (leerlingen geven aan dat ze de veranderingen als zeer plezierig ervaren) stimuleert het enorm om verder te gaan. Het hele proces verloopt hierdoor sneller.”

 

“Door de VIB begeleiding is mijn inzicht en vertrouwen toegenomen. Er zijn nu verdere stappen ondernomen om de kleuters te leren zelfstandiger te werken. We hebben geleerd om het kiesbord centraal te stellen en te werken met weektaken. Dit was ook de vraag uit het team om deze lijn naar ander groepen door te trekken. Dit proces heeft Evelien met haar professionele houding erg goed begeleid.”

Leerkracht Kleuterbouw RKBS De Kameleon, Den Dolder

 

“In het half jaar dat Evelien mij geholpen heeft met mijn klassenmanagement en met name de instructiedifferentiatie in de zeer gecompliceerde combinatiegroep die ik toen had heb ik immens veel geleerd.

Door middel van kleine tips en ondersteunende woorden van Evelien ben ik nu in staat om met veel minder woorden een groot resultaat te bereiken in de instructiedifferentiatie in mijn groep. Voor die tijd had ik het gevoel dat ik soms veel te veel zelf aan het woord was en niet alle kinderen de optimale zorg, ondersteuning en instructie op eigen niveau kon bieden die ze nodig hadden.

 

Door juist minder zelf te praten, de kinderen meer eigen verantwoordelijkheid te geven of ze een instructie nodig hadden, kwam er een bepaalde rust in mij en daardoor ook in de groep. Hierdoor ontstond er al snel een positief werkklimaat waarbij de kinderen zich verantwoordelijk gingen voelen voor hun eigen werk en ik de tijd heb gekregen om meer kinderen van persoonlijke instructie te voorzien op hun eigen niveau.

Het was mooi om in de beelden terug te zien dat niet alleen ik, maar juist ook de kinderen dit als zeer positief hebben ervaren!”

 

Leerkracht RKBS De Kameleon, Den Dolder