06_PantarijnMet de hulpvraag: “Hoe kunnen we werken aan gewenst gedrag, uitgaande van een positief leef- en werkklimaat?”, kwamen we bij Sense2Teach terecht.

 

Met behulp van Video Interactie Begeleiding ging Evelien  Baaiman met ons aan de slag.

 

Na een eerste opname bij ons beide en de evaluaties hiervan gingen we onze manier van handelen nog meer op elkaar afstemmen.

 

(klassemanagemen/organisatie). Met behulp van een vaste dagopening, gestructureerd zelfstandig werken waarbij de instructietafel centraal staat, het structureel invoeren van de dag- en weektaak, een andere manier van instructies geven gestart werd en een beloningssyssteem ingevoerd werd, zagen we meteen positieve veranderingen in het groepsproces plaatsvinden.

 

De VIB onder leiding van Sense2Teach hebben wij daarom gezien als een heel positieve werkervaring!

 

Leerkrachten obs Pantarijn – Utrecht