02_Waterrijk” De video-interactie begeleiding heeft me meer zelfvertrouwen gegeven. Daar waar ik nog zoekende was, ben ik door middel van de beelden en de juiste vraagstelling (die aanzet tot nadenken over bijvoorbeeld de organisatie) van de begeleider, nieuwe wegen ingeslagen. En oude zaken die al wel goed liep, heb ik door de beelden bevestigd gekregen. De tijd tussen de bezoeken in heb ik met nieuwe middelen gewerkt in mijn organisatie die ik later ook weer op beeld terugzag.

 

Het terugzien van de verschillen in sfeer in de klas en mijn eigen houding door het aanpassen van een paar kleine zaken (startmoment bijvoorbeeld) in de klas, geeft erg veel vertrouwen in mijn doen en laten. De begeleiding was overwegend positief van aard, er werd zowel gekeken naar wat er al erg goed liep (dit is ook te zien op het beeld!) als op een positieve manier gekeken naar eventuele verbeteringen. Al met al een zeer positieve ervaring! ”

 

Leerkracht groep 3 / 4, OBS Waterrijk – Utrecht