In elk scenario hanteer ik stapsgewijs een specifieke werkwijze:

Voor de leerkracht:

 • Met de leerkracht inventariseer ik zijn hulpvraag: over klassenmanagement of didactiek, over zijn interactie  met de groep of met een kind;
 • Ik maak video-opnamen in de groep;
 • Ik bespreek de beelden met de leerkracht. Samen stellen we actiepunten op, waarmee de leerkracht aan het werk gaat;
 • We herhalen deze videocyclus, gericht op de afgesproken actiepunten.

Goed om te weten: leerkrachten kunnen beeldcoaching opnemen in hun Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

 

Voor het team:

Met de directie en ( een deel van) het team inventariseer ik de hulpvraag: bijvoorbeeld over het optimaliseren van het pedagogisch klimaat of het invoeren van een project, over de implementatie van onderwijsspeerpunten of over de vraag hoe het leesonderwijs op school te verbeteren is;

 • Ik maak video-opnamen van het team of van de betreffende doelgroep;
 • Ik bespreek de beelden met het team of de doelgroep;
 • Ik bespreek de beelden met het team of de doelgroep- bijvoorbeeld per bouw. Samen stellen we actiepunten op, waarmee het team of de groep aan het werk gaat;
 • We herhalen deze videocyclus, gericht op de afgesproken actiepunten.

Voor het kind :

 • Met de leerkracht inventariseer ik zijn hulpvraag met betrekking tot een kind uit zijn groep: bijvoorbeeld over de interactie van dit kind met zijn klasgenoten of met de leerkracht,over zijn gebrek aan concentratie en zijn onrust, over zijn betrokkenheid bij de groep;
 • Ik maak video-opnamen van het kind in verschillende situaties: bijvoorbeeld in de groep en op het plein, tijdens het zelfstandig werken of juist de klassikale uitleg;
 • Ik bespreek de beelden met het kind en zijn leerkracht  – en eventueel, als dat nodig of gewenst is, in een later stadium met de ouders. Externe professionals worden pas dan in dit proces betrokken, wanneer daarvoor door de ouders toestemming is gegeven;
 • We herhalen deze videocyclus, gericht op de afgesproken actiepunten.