Iedere  basisschool heeft een Intern Begeleider. Onmisbaar en waardevol- als steun in de rug van het team, als spin in het web van goede leerlingenzorg. Zijn vakmanschap is de basis van kwaliteit van die zorg.

Daarom verdient ook hij ondersteuning en coaching.

 

 

Een beginnende Intern Begeleider zet zijn eerste stappen in een veelomvattend en complex vakgebied. Dat roept vragen op:

  • Hoe voer je groepsbesprekingen?
  • Hoe vertel je ouders over het probleem, over de begeleiding van hun kind?
  • Hoe ga je om met reacties- met weerstand of onbegrip?
  • Hoe bewaak je de grenzen van de leerlingenzorg?
  • Hoe onderhoud ik het contact met alle externe instanties?

 

Een meer ervaren Intern Begeleider wordt voortdurend geconfronteerd met veranderingen in zijn vakgebied. Ook dat leidt tot vragen over specifieke items binnen de leerlingenzorg;

  • Hoe analyseer je CITO- gegevens samen met de leerkracht?
  • Hoe ondersteun je leerkrachten bij het maken van groepsoverzichten en groeps ( handelings) plannen?
  • Hoe maak je een leerlingbespreking efficiënt en effectief?
  • Hoe zet je Passend Onderwijs in binnen je school?
  • Hoe zichtbaar is ‘1- Zorgroute’, ‘project Afstemming’ of Handelingsgericht Werken en Opbrengstgericht Werken binnen mijn school?

Als coach Interne Begeleiding ondersteun ik uw Intern Begeleider. Ik denk mee, ik begeleid hem in zijn zoektocht naar oplossingen en strategieën. Met mijn coaching optimaliseert hij de vaardigheden als gespreksvoering, externe communicatie, analyse en verslaglegging.

Dat maakt van hem een Intern Begeleider met een uitroepteken!