02_De_Kameleon” Ik ben gedurende twee maanden begeleid door Evelien. Als startend IB’er kwamen er erg veel vragen op mij af. Evelien gaf niet alleen antwoorden, maar gaf ook aan waarom bepaalde keuzes gemaakt werden en welke criteria eraan ten grondslag lagen. Deze manier van begeleiden heb ik als zeer prettig ervaren. Niet alleen het directe probleem werd opgelost, maar ik kreeg ook handvatten voor het aanpakken van problemen in de toekomst.
Daarbij liet zij mij altijd in mijn waarde en ging ze uit van de hulpvraag die ik had. Dit heeft er toe geleid dat ik momenteel met veel plezier en zelfvertrouwen als IB’er aan het werk ben. ”

 

R.K. Basisschool de Kameleon, Den Dolder