04_jules_verne1Evaluatie begeleiding Evelien

 

Vorig jaar heb ik de IB-opleiding afgerond.
Op de Jules Verne kon ik gelijk als IB-er aan de slag. Ik werk ruim 10 jaar op deze school, maar de rol van IB-er was nieuw voor mij.

 

Evelien is ingeschakeld om mij te helpen en over mijn schouder mee te kijken.
Ben ik op de goede weg? Waar liggen mijn leerpunten of kan ik nog een slag maken?
Samen hebben we mijn mappen en dossiers doorgespit: zit de juiste informatie op de juiste plek, zijn de dossiers compleet?

 

Evelien is twee keer bij een groepsbespreking komen zitten. Daarna hebben we besproken hoe je efficiƫnte groepsbesprekingen en leerling- besprekingen voert. Hier ga ik komend schooljaar mee aan de slag.

 

Ook hebben we gekeken naar een planning voor de komende jaren. Waar willen we heen met de zorg op onze school? Waarin kunnen we ons ontwikkelen? Welke beleidsplannen kunnen we hieraan koppelen en hoe plannen we dit de komende jaren in?
Evelien heeft samen met mij een meerjarenplan opgesteld, waarin we duidelijk het beleid uiteen hebben gezet. De stappen die we de komende jaren zullen gaan nemen, staan nu helder en overzichtelijk op papier.

 

Evelien heeft mij ook geholpen met Parnassys: hoe maak je trendanalyses, dwarsdoorsnedes etc?
Ook heeft ze mij ondersteund bij het maken van een OPP, waar haal je de informatie vandaan en waar moet je op letten bij het opstellen van een OPP.

 

Evelien heeft bij ons op school een (gedeelte van) de studiedag verzorgd. Hierin vertelde ze over het werken met weektaken en planningen voor kinderen. Het was een eye-opener voor meerdere leerkrachten.

 

Met al deze praktische zaken heeft Evelien mij geholpen.
Ik heb het als een grote steun ervaren en heb erg veel geleerd, zij heeft veel kennis van het vak.
De samenwerking is erg prettig verlopen, alles is in samenspraak gedaan. Ik kon zelf aangeven waarin ik ondersteuning wilde, Evelien heeft dit opgepakt en ging ermee aan de slag.

 

Bedankt voor alle hulp en steun!