Als ervaren Intern Begeleider coach ik graag andere Intern Begeleiders – om met elk van hen een antwoord te vinden op hun eigen, specifieke ondersteuningsvragen. Mijn uitgangspunt is daarbij helder: het vergroten van het vakmanschap en het stimuleren van de kwaliteiten van uw Intern Begeleider – van beginnend tot ervaren.

 

Ik bied daarvoor de volgende coachingsvormen:

  • Een-op-een coaching van de Intern Begeleider. Ik coach de Intern Begeleider in zijn zoektocht naar antwoorden op vragen als: Hoe coordineer ik al mijn werkzaamheden? Hoe verwerk ik alle administratie en hoe kom ik toe aan het maken van beleid? En hoe borg ik de leerlingenzorg met de directie, het MT en het team? Wat zijn de logische stappen en vooral- wat zou de eerste stap zijn in de schoolontwikkeling ten aanzien van de leerlingenzorg. Kiest u voor een-op-een coaching? Dan loop ik graag een of meerdere dagen mee met uw Intern Begeleider. Met hem kijk ik naar zijn werkwijze – naar wat goed gaat, naar wat anders moet of mag. Op basis daarvan maken we een plan voor een ( deels) andere aanpak, die uw IB’er en uw team verder helpt. Tenslotte evalueren we het verloop van deze coachingsdag. Of is een analyse van de hulpvraag van uw IB’er gewenst? Met een interview kristalliseren we deze hulpvraag uit tot specifieke, werkbare vragen. Onze antwoorden daarop geven hem houvast, richting en perspectief- en bieden altijd meerwaarde.

 

  • Coaching van de Intern Begeleider ‘on the job’ in zijn samenwerking met teamleden, kinderen, ouders of externen. Een open communicatie, een soepele aansturing en het helder vastleggen van afspraken zijn de pijlers van een goede Intern Begeleiding in uw school. Wanneer uw IB’er deze vaardigheden beheerst en adequaat weet in te zetten is een uitstekende leerlingenzorg geborgd. Mijn coaching ondersteunt…en doet groeien. Zo kan ik bijvoorbeeld groepsbesprekingen bijwonen – of besprekingen  van trendanalyses met het team of gesprekken met ouders. Ik kijk me, ik bespreek het handelen en het communiceren van de IB’er met hen. En is er een concrete hulpvraag? dan geef ik hem advies en coach ik hem in zijn gespreksvaardigheid.

 

  • Begeleiding van de Intern Begeleider … bij – bijvoorbeeld – het opstellen van zorgbeleid, het voorbereiden  inspectiebezoek en het vormgeven van een Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Mijn Coaching Interne Begeleiding is inzetbaar wanneer u dat wilt: met regelmaat – iedere week of elke maand enkele uren – of eenmalig, voor een specifieke periode of een speciaal onderwerp. Denkt u bijvoorbeeld aan het ‘inspectieproof’ maken van uw leerlingenzorg…

 

Het borgen van de best mogelijke leerlingenzorg in uw school vraagt iedere dag opnieuw een frisse, objectieve blik – ook van uw IB’er. Als Coach Interne Begeleiding kijk ik graag professioneel, positief en opbouwend met hem mee!