Evelien neemt haar werk serieus en is professional op het gebied van IB en EDI. Zij biedt een luisterend oor en geeft goede adviezen op het gebied van IB – een vakvrouw die alle terreinen van het IB werk kent. De EDI trainingen werden stap voor stap gegeven. Hierdoor kon dit in de praktijk ook stap voor stap ingevoerd worden. Heel fijn! De groepsbezoeken heb ik als fijn en leerzaam ervaren. Er werd goede en opbouwende feedback gegeven, zodat dit meegenomen kon worden naar een volgende les. Bedankt, Evelien!

Leerkracht Basisschool Nieuwveen.

 

Evelien heeft in onze jonge fusieschool gebouwd aan de kwaliteit door haar taak als interim-IB, maar nog meer door het tweejarige EDI-traject dat zij gestalte heeft gegeven. Gedurende deze periode heeft zij de theorie in behapbare hoeveelheden overgebracht, in combinatie met klassenbezoeken, VIB en coaching van zowel leerkrachten als (startende) IB.

Het is een geslaagd traject geweest; de school is toe aan een volgende stap in de ontwikkeling. Op de vraag aan het team hoe het traject eruit zou kunnen zien en wat ze nodig denken te hebben kwam een eensluidend antwoord: ‘Evelien!’

Tanja van den Berg

Directeur Basisschool De Veenvogel