Evelien neemt haar werk serieus en is professional op het gebied van IB en EDI. Zij biedt een luisterend oor en geeft goede adviezen op het gebied van IB – een vakvrouw die alle terreinen van het IB werk kent. De EDI trainingen werden stap voor stap gegeven. Hierdoor kon dit in de praktijk ook stap voor stap ingevoerd worden. Heel fijn! De groepsbezoeken heb ik als fijn en leerzaam ervaren. Er werd goede en opbouwende feedback gegeven, zodat dit meegenomen kon worden naar een volgende les. Bedankt, Evelien!