In de periode februari t/m juli 2022 hebben wij Evelien ingehuurd als externe IB-er voor onze school. Evelien is een zeer ervaren IB-er die zich 2 dagen per week voor onze school heeft ingezet.
Zij heeft de leerlingzorg op school in basis weer op poten gezet, heeft een concept zorgplan geschreven voor de school, heeft de leerlingzorg mede samen met onze startende IB-er vormgegeven en uitgevoerd en heeft een stukje van de borging van EDI uitgevoerd. Wij hebben op het niveau van leerlingzorg in het half jaar dat Evelien voor onze school werkte, een kwaliteitsslag kunnen maken door de inzet van de uitgebreide expertise waarover Evelien beschikt.

Met vriendelijke groet,

Erna de Moedt

directeur OBS De Tweemaster