Europaschool

De afgelopen maanden zijn een aantal collega’s en ik intensief en op een positieve manier begeleid door Evelien Baaiman. Evelien weet je op een professionele en doortastende manier aan het denken te zetten en te coachen. Naast goede inhoudelijke gesprekken over het onderwijs, is Evelien ook praktische van aard en iemand die out of the box kan denken.
Kortom, ik heb haar ervaren als een bekwame en allround IB’er, die in korte tijd een hoop weet te realiseren. Ik hoop dat ze weer beschikbaar is als er om wat voor reden dan ook een IB’er op onze school nodig is.

Jeanette Kampen
groepsleerkracht 5
Europaschool Almere Poort

 

Halverwege dit schooljaar is Evelien bij ons op school gekomen als interim intern begeleider. Zelf heb ik het als prettig ervaren dat Evelien snel in de klassen is komen kijken. Zo kreeg zij snel een beeld van de leerlingen en kon hierdoor snel aan de slag met het bespreken van leerlingen met de leerkracht, het voeren van oudergesprekken samen met de leerkracht en het geven van tips en adviezen voor in de klas. Naast inhoudelijke gesprekken stond Evelien ook open voor persoonlijke gesprekken. Dit vond ik zelf heel fijn. Ik heb Evelien ervaren als een prettige, rustige en vriendelijke collega waar ik goed mee heb kunnen samenwerken afgelopen tijd.

Leerkracht.