WSV-Watergraafmeerse Scholen VerenigingWij hebben Evelien een half jaar in onze school meegemaakt als interim intern begeleider van de onderbouw. Haar jarenlange ervaring en brede kennis zijn voor ons zeer waardevol geweest. Het viel in gesprekken op dat Evelien de juiste toon wist te vinden naar ouders en leerkrachten. Zo wist zij in lastige gesprekken tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen. Toen er behoefte was aan coaching heeft zij een aantal startende leerkrachten met beeldbegeleiding verder kunnen helpen groeien in hun rol als leerkracht. Evelien weet op integere wijze tegemoet te komen aan de behoeftes van leerlingen, leerkrachten en ouders.

Collega Intern Begeleider- Annelies de Vlam