Drie opties, drie werkwijzen:

 

Wanneer ik uw Intern Begeleider vervang, sluit ik naadloos aan bij de bestaande zorgstructuur in uw school.

Binnen de bestaande werktijdfactor kom ik één of meerdere dagen – of één of enkele dagdelen per week of per maand – op school. De continuïteit en de kwaliteit van uw leerlingenzorg zijn mijn prioriteit.

 

Wanneer ik ‘extra handen’ bied aan uw Intern Begeleider in zijn taak elke zorgvraag binnen de school te beantwoorden; richt ik mij bijvoorbeeld op het…:

 • opzetten van gewenste veranderingen in de zorgstructuur van de school en het doorvoeren daarvan;
 • samen met de directie, de huidig IB’er en het schoolteam opzetten en verbeteren van het zorgbeleid-en het begeleiden van de implementatie daarvan;
 • bezoeken van groepen in de school en het ondersteunen bij klassenmanagement;
 • uitvoeren van trendanalyses van de toets resultaten en het delen van de uitkomsten daarvan met het team of – per bouw – met een deel van het team;
 • aansturen en opstellen van groepsoverzichten en groepsplannen;
 • ondersteunen bij het maken van een OPP.( ontwikkelingsperspectief);
 • coördineren van zorgoverleg;
 • wegwijs maken ten aanzien van het ‘groeidocument’.

Wanneer ik u en uw team ondersteun bij het maken van een grote stap in de ontwikkeling van de zorgstructuur van uw school, begeleid ik bijvoorbeeld bij…:

 • de implementatie van Handelingsgericht Werken;
 • de implementatie van Opbrengstgericht Werken;
 • opstellen van een zorgprofiel;
 • het maken van een schoolondersteuningsprofiel (SOP);
 • het ‘inspectieproof’ maken van uw zorgstructuur.

en……..

 • ondersteun ik u als coach bij het begeleiden van uw leerkrachten volgens de Wet BIO.
 • verzorg ik het didactisch coachen of coachen met effectieve feedback
 • zet ik verbetertrajecten naar aanleiding van inspectierapporten in gang en  ondersteun ik de uitvoering daarvan.

Mijn Interim Interne Begeleiding is begeleiding op maat- op úw maat!