Mijn naam is Evelien Baaiman.

 

Na mijn studie aan de Pedagogische Academie in Heerenveen was er onmiddellijk mijn baan: ik werd benoemd als leerkracht aan de ziekenhuisschool Drenthe. Op de kinderafdeling van het Meppeler ziekenhuis gaf ik les aan langdurig zieke kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar . Een boeiende werkplek, waar ik veel heb geleerd over maatwerk, flexibiliteit en de noodzaak van het creëren van een veilige leeromgeving.

 

Het buitenland trok. Drie jaar werkte ik als leerkracht aan de Internationale school voor kinderen van SHELL werknemers in Brunei in Zuidoost-Azië. Lesgeven in een Engelstalige omgeving, wonen in een internationale gemeenschap en reizen in een bijzonder werelddeel: deze jaren als expat hebben mij in veel opzichten gevormd tot wie ik ben.

 

Bij terugkomst in Nederland werd Utrecht mijn werkgebied. Op OBS Voordorp startte ik als leerkracht. Ik haalde mijn diploma Intern Begeleider en maakte de logische stap van leerkracht naar Intern Begeleider . Een prachtige, nieuwe uitdaging: werken aan een goede leerlingenzorg, samen met leerkrachten, kinderen en ouders. Overleggen en vormgeven, begeleiden en evalueren- ‘onderwijs op maat’ is mijn vak.

 

Ik wilde meer weten, nog betere zorg kunnen bieden. De opleiding School Video Interactie Begeleiding bij Christine Brons heeft mij veel geleerd over klassenmanagement, over didactiek en interactie. Ik realiseerde me de essentie van goed onderwijs: het is de leerkracht die het verschil maakt.

 

In 2008 heb ik mijn wens om als ondernemer in onderwijsland aan het werk te gaan concreet gemaakt: ik startte mijn bedrijf “Sense2Teach”. Mijn missie is duidelijk: mijn ervaring, mijn visie en vakvrouwschap en betrokkenheid inzetten in de zorg op scholen ,voor véél kinderen.

 

Eén dag per week werk ik als preventief ambulant begeleider vanuit het SBO voor het Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht (SWV ZOUT); alle andere dagen ben ik er voor iedere basisschool, die professionele ondersteuning ‘met een warm hart’ zoekt. Kortdurend of voor een langere periode, als coach, trainer of Intern Begeleider.

Mijn hart ligt bij goed onderwijs, met enthousiaste leerkrachten en kinderen, die met plezier naar school gaan. Wat mag ik voor úw school betekenen?

 

Goed onderwijs, enthousiaste leerkrachten en kinderen die met plezier naar school gaan. Door mijn dagelijkse verbondenheid aan scholen als IBer of als beeldcoach hoop ik iedereen die werkzaam is op een school te mogen stimuleren en begeleiden.